χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Περίπτερο πληρωμής
self service περίπτερο
Μόνο περίπτερο διαταγής
έλεγχος στο περίπτερο
περίπτερο του ATM
prefab μικροσκοπικό σπίτι
Μηχανή καταλόγων μετρητών
διαλογικός πίνακας
Όλοι σε ένα PC
επίδειξη διαφήμισης LCD
Θερμικό περίπτερο ανιχνευτών
θερμικός ανιχνευτής αναγνώρισης προσώπου
Sanitizer χεριών διανομέας
διανομέας σαπουνιών κουζινών
Χέρι Touchless που αποστειρώνει το διανομέα
Ταχύτητα Γκέιτς